Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van Sweet Dollhouse
Sweet Dollhouse (handelsnaam van Kidsware Lifestyle)
Duizendblad 29, 4102KP Culemborg
Telefoon: 0031 653975311
E-mail: info@sweetdollhouse.nl
ABN AMRO: NL28ABNA0445196688 t.n.v. Sweet Dollhouse
KvK: 60782420
BTW: NL001960603B13

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Sweet Dollhouse. Sweet Dollhouse behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld via de website en op verzoek per e-mail.

Artikel 3 - De overeenkomst
Alle prijsopgaven van Sweet Dollhouse zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Alle vermelde en gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, exclusief verzendkosten.
De overeenkomst komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht, of in geval van een bestelling via internet (de webshop) na ontvangst van de betaling. Sweet Dollhouse probeert de informatie en afbeeldingen met betrekking tot de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Er dient echter rekening te worden gehouden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten.
De prijzen van artikelen die op de site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. De prijzen voor maatwerk en speciale wensen kunnen afwijken. Dit geldt niet wanneer de bestelling reeds geplaatst is, dan zijn wijzigingen in prijs niet meer mogelijk.
Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze voorwaarden, dan zal Sweet Dollhouse deze in alle redelijkheid proberen op te lossen.
Sweet Dollhouse behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Sweet Dollhouse moverende redenen te weigeren.
Sweet Dollhouse is niet verantwoordelijk voor het verkeerd invullen van het afleveradres. Indien er een foutief adres is ingevoerd en foutief geleverd en retour komt bij Sweet Dollhouse, dient de klant het opnieuw toesturen te vergoeden.

Artikel 4 - Herroepingsrecht bij levering van producten
Wanneer een product bij Sweet Dollhouse uit de webshop wordt gekocht dan is er de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
Tijdens deze veertien dagen dient zorgvuldig te worden omgegaan met het product en de verpakking waarbij het product slechts in die mate uitgepakt of gebruikt mag worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product behouden gaat worden. Indien het herroepingsrecht gebruik wordt, mag het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Sweet Dollhouse geretourneerd worden. Verzendkosten voor retouren dienen zelf te worden betaald.

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping
Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor rekening van Sweet Dollhouse.
Sweet Dollhouse zal het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht
Bij producten die op maat zijn gemaakt is het herroepingsrecht niet van toepassing doordat deze persoonlijk van aard zijn.

Artikel 7 - De prijs
Producten uit de webshop:
De prijzen op de website zijn vastgestelde prijzen. Tussen het bestellen en de aflevering is Sweet Dollhouse niet gemachtigd de prijzen aan te passen.
Alle genoemde en vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, exclusief verzendkosten.
Producten op maat:
Alle prijsopgaven van Sweet Dollhouse zijn vrijblijvend. Een prijsopgave heeft een geldigheidsduur van een maand. Sweet Dollhouse heeft niet het recht binnen een maand na totstandkoming van de overeenkomst de prijzen te wijzigen.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
Producten uit de shop:
Wanneer bij ontvangst blijkt dat het product niet conform de specificaties van de website is, mag na contact met Sweet Dollhouse het ongebruikte product binnen 14 dagen retour gestuurd worden. Als blijkt dat er inderdaad van een significante afwijking sprake is, wordt het bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt. Hetzelfde geldt voor een product dat defect of slecht gefabriceerd is.
Algemeen:
Bij normaal gebruik, waar het product voor bedoeld is, mag een normale levensduur met normale slijtage verwachten worden. De producten zijn klein waardoor deze wel kwetsbaar zijn. En is niet geschikt voor kleine kinderen vanwege de kleine onderdelen.

Artikel 9 - Levering en uitvoering
Sweet Dollhouse neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag worden producten uit de webshop binnen 3 werkdagen verzonden. Wanneer het een product op maat betreft streeft Sweet Dollhouse er naar de bestelling binnen 8 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL te verzenden. Echter in drukke tijden en bij bewerkelijke producten is er soms een langere levertijd.
Als plaats van levering geldt het adres dat tijdens het emailverkeer kenbaar is gemaakt.
Sweet Dollhouse is aansprakelijk voor zoekraken of schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling.

Artikel 10 - Betaling
Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de besteller een bevestiging per e-mail. Is deze niet binnen 24 uur ontvangen, dan moet de besteller contact opnemen door een mail te sturen naar info@sweetdollhouse.nl. Het verschuldigde bedrag dient binnen 7 dagen op rekening van Sweet Dollhouse te zijn bijgeschreven waarna producten uit de webshop binnen 3 werkdagen wordt verzonden. Wanneer het een product op maat betreft of een product niet op voorraad is streeft Sweet Dollhouse er naar de bestelling binnen 8 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL te verzenden. Echter in drukke tijden en bij bewerkelijke producten is er soms een langere levertijd.

Betaling voor producten op factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Sweet Dollhouse hanteert de volgende verzend- en verpakkingskosten:
Tarieven Nederland
Brievenbuspost: € 3,95
Pakketpost: voor pakketten € 5,95
Bij bestellingen boven de € 50,00 worden geen verzendkosten berekend.
Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 11 - Klachtenregeling
Mocht er een klacht zijn over de producten van Sweet Dollhouse, de kwaliteit of de service, dan proberen we die naar tevredenheid op te lossen. Dit kan telefonisch, maar bij voorkeur ontvangen we een email met een duidelijke omschrijving van de klacht en de contactgegevens van de besteller. Zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen één week, geeft Sweet Dollhouse een reactie.

Artikel 12 - Aanvullende bepalingen
Privacy
Sweet Dollhouse respecteert de privacy van elke klant en behandeld persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.
Publicatie
Van alle op maat gemaakte producten maakt Sweet Dollhouse foto’s. Sommige van deze foto`s worden op de website geplaatst. Indien hiertegen bezwaar bestaat, dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Het betreffende product wordt dan niet geplaatst.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen waartoe aanbiedingen, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden aanleiding mochten geven, waaronder begrepen wanneer slechts een der partijen meent, dat er een geschil aanwezig is, alsmede het geval dat een onbetwiste vordering onbetaald blijft, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied, waartoe onze woonplaats behoort, onverminderd dwingend wettelijke regels met betrekking tot de rechtelijke competentie.
2. Indien uit op enig moment geldende wetgeving voortvloeit, dat een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht of in een concreet geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, gelden de ter zake relevante wettelijke bepalingen, doch blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2023 Sweet Dollhouse | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel